Tài liệu chuyên môn
Đóng

-           o       Bài giảng các môn học

 

TT

Tác giả

Tên bài giảng/ giáo trình

Nhà xuất bản

1

Nguyễn Văn Động

Kỹ thuật khai thác cá (nghề lưới kéo)

NXB Nông nghiệp

Kỹ thuật khai thác cá (nghề câu)

NXB Nông nghiệp

Kỹ thuật khai thác cá (nghề cố định)

NXB Nông nghiệp

Một số vấn đề lý thuyết và thiết kế ngư cụ ( GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

Cơ sở khoa học tính chọn lọc trong khai thác thủy sản ( GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

2

Nguyễn Văn Động

Nguyễn Trọng Thảo

Công nghệ chế tạo ngư cụ

NXB Khoa học & kỹ thuật

3

Thái Văn Ngạn

Địa lý nghề cá (GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

Cơ sở lý thuyết điều khiển đối tượng đánh bắt (GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

Kỹ thuật Khai thác cá (nghề lưới rùng)

NXB Nông nghiệp

Kỹ thuật Khai thác cá (nghề lưới vây)

NXB Nông nghiệp

Kỹ thuật Khai thác cá (Phương pháp và các loại ngư cụ có sử dụng nguồn sáng)

NXB Nông nghiệp

Cơ sở kỹ thuật sinh học khai thác cá (GT Cao học)

Lưu hành nội bộ

4

Hoàng Hoa Hồng

Kỹ thuật Khai thác cá (nghề lưới rê)

NXB Nông nghiệp

5

Nguyễn Trọng Thảo

Ngư trường nguồn lợi thủy sản

Lưu hành nội bộ

Vật liệu và gia công chế tạo ngư cụ

Lưu hành nội bộ

Công nghệ khai thác thủy sản

Lưu hành nội bộ

6

Phạm Văn Thông

Quản lý tàu cá

Lưu hành nội bộ

Quản lý cảng cá

Lưu hành nội bộ

Ứng dụng GIS và RS trong khai thác Thủy sản

Lưu hành nội bộ

7

Nguyễn Duy Toàn

Địa lý kinh tế nghề cá

Lưu hành nội bộ

Luật Thủy sản và chính sách Nhà nước về nghề cá

Lưu hành nội bộ

8

Nguyễn Văn Nhuận

Ứng dụng tin học trong Khai thác Thủy sản

Lưu hành nội bộ

9

Hoàng Văn Tính

Công tác khuyến ngư

Lưu hành nội bộ

Khai thác cá nước ngọt

Lưu hành nội bộ

Nghề câu

Lưu hành nội bộ

10

Nguyễn Trọng Lương

Quản lý đới bờ
Quản lý khai thác thủy sản

Lưu hành nội bộ
Lưu hành nội bộ

Đa dạng sinh học và xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên

Lưu hành nội bộ

11

Hồ Ngọc Điệp

Thực hành chế tạo ngư cụ

Lưu hành nội bộ

 

o       Các tài liệu tham khảo

 

TT

Tác giả (TG),

đồng tác giả (ĐTG)

Tên bài báo

Tạp chí đăng

Năm đăng

2

Phạm Văn Thông - TG

Mô hình sản xuất thặng dư và hệ thống thông tin địa lý

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 3/2011

2011

3

Phạm Văn Thông - ĐTG

Nghiên cứu xây dựng mô hình chà rạo xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 3/2011

2011

4

Nguyễn Phong Hải Stephano Carboni và CTV

 

Thực trạng sản phẩm khai thác của ba nghề: Nò sáo, Đáy, Rê ba lớp tại đầm phá Tam Giang- Cầu Hai

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 1/2011

2011

7

Nguyễn Trọng Lương - ĐTG

Thực trạng nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí – Khoa học công nghệ Thủy sản, số 1/2011

2011

8

Phạm Văn Thông - TG

Giải pháp neo đậu và hướng neo đậu an toàn cho tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc – Hòn Rớ - Nha Trang- Khánh Hòa

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 3/2010

2010

9

Nguyễn Trọng Lương - ĐTG

Đánh giá hiệu quả các yếu tố đầu vào nghề lưới vây cá cơm tại TX Cam Ranh, Khánh Hòa

Tạp chí Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản, số 3/2010

2010

10

Nguyen Phong Hai and others

Assessments of Selectivity Performances of 12 mm, 15 mm and 18 mm mesh size at trap of Set – net fishery (No Sao) at Tam Giang - Cau Hai lagoon, Thua Thien - Hue province, Vietnam

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 1/2010 (Tiếng Anh)

2010

11

Nguyễn Trọng Lương - TG

Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật nghề lưới vây ven bờ tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản, số 04/2009

2009

12

Nguyễn Trọng Thảo -CTV

“Lồng bẫy cải tiến – cơ sở chuyển đổi nghề khai thác ven bờ”

Khoa học công nghệ thủy sản

số 1/2009

13

Nguyễn Trọng Thảo -TG

“Lồng bẫy cải tiến – một trong những giải pháp xóa đói, giảm nghèo cho ngư dân vùng bãi ngang tỉnh Quảng Bình”

TT KHCN tỉnh Quảng Bình

số 3/2008

14

Nguyễn Phong Hải

Một số biện pháp nhằm hạn chế việc khai thác cá chưa trưởng thành của nghề lưới kéo tại Việt nam

Đại học Nha Trang - Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 3/2007

2007