THÔNG TIN CÁ NHÂN
Đóng
1. Họ và tên: Phạm Văn Thông

2. Sinh năm 1982

3. Quê quán: Bình Định

4. Chuyên môn: ThS. Khai thác Thủy sản

5. Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản - Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang.

6. Chức vụ đoàn thể:

     - Nguyên bí thư đoàn Khoa Khai thác Thủy sản (nay là Viện)

     - Nguyên bí thư đoàn trường Đại học Nha Trang

     - Nguyên phó bí thư chi bộ Viện

7. Sở thích: Đọc sách, du lịch và khám phá công nghệ

8. Đam mê: Công nghệ và IT

9. Phương châm sống:

   
- LÀM HẾT SỨC - CHƠI HẾT MÌNH - YÊU RẤT CHÂN TÌNH

    - BAO LỜI NÓI HAY KHÔNG BẰNG VIẾT NGAY CON SỐ

10. Liên lạc:
(Địa chỉ liên lạc chỉ sử dụng cho mục đích công việc, không tiếp nhận thông tin và liên lạc quảng cáo)

- Số 188/1 Lý Phục Man, Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa.

 - Điện thoại: 0905 474 478

 - Email: thongpvntu@gmail.com

 - Facebook: https://www.facebook.com/thong.edu.vn

- Bản đồ: