Báo-Tham luận khoa học
Đóng
Thông tin về bài báo - tham luận khoa học
Đóng

- Tác giả bài báo ‘giải pháp trang bị neo đậu và hướng neo đậu an toàn cho tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Sông Tắc- Hòn Rớ- Nha Trang- Khánh Hòa’, tạp chí Khoa học công nghệ - thủy sản, 3/2010.

- Tác giả bài báo ‘mô hình sản xuất thặng dư và hệ thống thông tin địa lý’, đang chờ đăng tạp chí Khoa học công nghệ -thủy sản, 3/2011.

- Tác giả bài báo ‘chương trình hỗ trợ thông tin và quản lý tàu cá neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão Sông Tắc- Hòn Rớ- Nha Trang- Khánh Hòa’.

- Tác giả bài báo “Thông tin về cá mập, cách phòng tránh cá mập tấn công”, Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2/2012.

- Cộng tác viên bài báo “Nghiên cứu xây dựng mô hình chà rạo xã Nhơn Lý tỉnh Bình Định”, Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản.

- Cộng tác viên bài báo ‘Kết quả nghiên cứu về xây dựng mô hình chà rạo tại xã Nhơn Lý- Qui Nhơn-Bình Định’.

- Tham luận tại Hội nghị khoa học cấp đơn vị với chủ đề “Xây dựng hàm hồi quy đa biến và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng của nghề lưới vây kết hợp ánh sáng tại Tiền Giang”.

- Tham luận tại Hội nghị khoa học cấp tỉnh tổ chức tại Ninh Thuận với chủ đề “Giải pháp hỗ trợ thông tin và quản lý tàu cá neo đậu”.

- Tham luận tại Hội nghị khoa học cấp tỉnh tổ chức tại Bình Định với chủ đề “Nghiên cứu thiết kế thử nghiệm ngư cụ phòng tránh cá mập tại vịnh Quy Nhơn tỉnh Bình Định”

- Tham luận với chủ đề ‘thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả NCKH trong sinh viên Khoa Khai thác Thủy sản’ tại hội nghị sinh viên NCKH 12/2010.

- Tham luận với chủ đề ‘giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Nha Trang và sinh viên ngành Khai thác Thủy sản’, tại đại hội Đảng bộ trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ XIX.

- Báo cáo viên hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá cấp Khoa với chủ đề ‘Ứng dụng thiết bị mô phỏng trong việc tiếp cận và điều động tàu ở luồng Sài Gòn – Vũng Tàu’.

- Báo cáo viên hội thảo ‘chuyển giao mô hình chà rạo tại xã Nhơn Lý, tp Quy Nhơn’, 10/8/2010, tại Quy Nhơn

- Báo cáo viên hội thảo ‘đánh giá kết quả hoạt động mô hình chà rạo tại xã Nhơn Lý, tp Quy Nhơn’, 22/11/2010 tại Quy Nhơn.

- Tham gia góp ý xây dựng bộ đề cương chương trình khuyến nông năm 2011 theo quyết định số 77/QĐ-KN-ĐTHL ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Trung tâm khuyến nông Quốc gia.

- Tham gia hội thảo ‘giảm thiểu rùa biển mắc câu và chương trình quan sát trên tàu câu vàng cá ngừ tại Việt Nam’, theo giấy mời số 37/HCNC-GM, Hà Nội ngày 31 tháng 8 năm 2010 do Cục KT&BVNLTS tổ chức ngày 7/9/2010.