Nghiên cứu khoa học
Đóng
Thông tin về đề tài - dự án
Đóng

Các công trình KHCN đã công bố:

1.      Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ khu neo đậu tránh trú bão tại Sông Tắc- Hòn Rớ - Phước Đồng – Nha Trang phục vụ công tác quản lý tày cá neo đậu, năm 2009.

2.      Đề tài: Giải pháp neo đậu an toàn cho tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc – Hòn Rớ, năm 2009-2010.

Cộng tác viên các đề tài, dự án KHCN:

1.      Đề tài trọng điểm cấp Bộ mã số B2007 – 13 -23TĐ “ Chuyển giao kỹ thuật khai thác bằng lồng bẫy cho ngư dân tỉnh Quảng Bình”, năm 2007-2008.

2.      Dự án: Xây dựng Atlas ngư cụ nghề cá các tỉnh Miền Trung, năm 2008-2009.

3.      Dựa án: Xây dựng mô hình chà rạo tại Nhơn Lý, tp Quy Nhơn, Bình Định, năm 2010.

4.      Đề tài: Nghiên cứu cải tiến lồng, bẫy truyền thống tại Ninh Thuận để nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản, năm 2010-2011.

5.      Dự án: Triển khai quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản vịnh Nha Trang, năm 2011.

6.      Dự án: Đánh giá thực trạng nghề Khai thác hải sản ven bờ tỉnh Nghệ An, 2011

7.      Dự án: Nghiên cứu và thử nghiệm ngư cụ phòng tránh cá nhám tại vùng biển Bình Định, năm 2012.

8.      Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bãi cá nhân tạo tại Ninh Thuận nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, năm 2011-2013.