Bài báo khoa học
Đóng

TT

Tác giả (TG),

đồng tác giả (ĐTG)

Tên bài báo

Tạp chí đăng

Năm đăng

1

Trần Đức Phú - ĐTG

Thực trạng nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí – Khoa học công nghệ Thủy sản số 1, tr 69

2011

2

Phạm Văn Thông - TG

Mô hình sản xuất thặng dư và hệ thống thông tin địa lý

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 3/2011

2011

3

Phạm Văn Thông - ĐTG

Nghiên cứu xây dựng mô hình chà rạo xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 3/2011

2011

4

Nguyễn Phong Hải Stephano Carboni và CTV

 

Thực trạng sản phẩm khai thác của ba nghề: Nò sáo, Đáy, Rê ba lớp tại đầm phá Tam Giang- Cầu Hai

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 1/2011

2011

5

Nguyễn Đức Sĩ - TG

Vấn đề an toàn lao động của nghề nuôi tôm hùm lồng trên biển ở thị xã Cam Ranh

Tạp chí KHCN Thuỷ sản số 3/2011

2011

6

Nguyễn Đức Sĩ - ĐTG

Đánh giá một số chỉ tiêu về nguồn sáng của nghề lưới vây ánh sáng tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí KHCN Thuỷ sản

2011

7

Nguyễn Trọng Lương - ĐTG

Thực trạng nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí – Khoa học công nghệ Thủy sản, số 1/2011

2011

8

Phạm Văn Thông - TG

Giải pháp neo đậu và hướng neo đậu an toàn cho tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc – Hòn Rớ - Nha Trang- Khánh Hòa

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 3/2010

2010

9

Nguyễn Trọng Lương - ĐTG

Đánh giá hiệu quả các yếu tố đầu vào nghề lưới vây cá cơm tại TX Cam Ranh, Khánh Hòa

Tạp chí Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản, số 3/2010

2010

10

Nguyen Phong Hai and others

Assessments of Selectivity Performances of 12 mm, 15 mm and 18 mm mesh size at trap of Set – net fishery (No Sao) at Tam Giang - Cau Hai lagoon, Thua Thien - Hue province, Vietnam

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 1/2010 (Tiếng Anh)

2010

11

Nguyễn Trọng Lương - TG

Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật nghề lưới vây ven bờ tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Khoa hoc – Công nghệ Thủy sản, số 04/2009

2009

12

Nguyễn Trọng Thảo

“Lồng bẫy cải tiến – cơ sở chuyển đổi nghề khai thác ven bờ”

Khoa học công nghệ thủy sản

số 1/2009

13

Nguyễn Trọng Thảo -TG

“Lồng bẫy cải tiến – một trong những giải pháp xóa đói, giảm nghèo cho ngư dân vùng bãi ngang tỉnh Quảng Bình”

TT KHCN tỉnh Quảng Bình

số 3/2008

14

Nguyễn Phong Hải

Một số biện pháp nhằm hạn chế việc khai thác cá chưa trưởng thành của nghề lưới kéo tại Việt nam

Đại học Nha Trang - Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số 3/2007

2007

15

Trần Đức Phú - TG

Kết quả bước đầu sử dụng máy dò cá ngang (Sonar) trong nghề lưới vây cá ngừ tại vùng biển Cà Mau,

Tạp chí Bộ thuỷ sản (6) tr 19.

2006

16

Trần Đức Phú - TG

Kết quả khai thác máy Sonartrong nghề vây cá nổi (ngoài cá ngừ) tại vùng biển xa bờ Việt Nam,

Tạp chí thuỷ sản (3-4) tr 35.

2006

17

Nguyễn Đức Sĩ - TG

Khảo sát trang bị nguồn sáng trên tàu lưới vây xa bờ tại Việt Nam

Tạp chí KHCN Thuỷ sản (1), tr 23-27

2006

18

Nguyễn Đức Sĩ - TG

Đánh giá sơ bộ hiện trạng sử dụng nguồn sáng trên tàu lưới vây khai thác xa bờ ở các tỉnh Tiền Giang và Cà Mau

Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Khai thác, Chế biến và Dịch vụ hậu cần nghề cá- Bộ Thuỷ sản

2005

19

Nguyễn Đức Sĩ - TG

Nhận xét hiện trạng sử dụng nguồn sáng trên tàu lưới vây xa bờ ở các tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An

Tạp chí KHCN Thuỷ sản (2), tr 20-22

2005

20

Trần Đức Phú - TG

 Một điển hình sản xuất tốt trong khai thác hải sản xa bờ, Khuyến ngư Việt Nam, (2) tr 8.

T¹p chÝ KhuyÕn Ng­ ViÖt Nam

2004

21

Trần Đức Phú - TG

Sử dụng máy dò ngang trong nghề lưới vây khai thác xa bờ ở vùng biển Cà Mau.

Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản-Đại học Nha Trang

2004

22

Nguyễn Đức Sĩ - TG

Một số nhận xét sử dụng nguồn sáng trên tàu lưới vây khai thác xa bờ ở các tỉnh Tiền Giang và Cà Mau

Tạp chí KHCN Thuỷ sản (3), tr 9-12

2003

23

Trần Đức Phú - TG

Hiệu quả sản xuất của đội tàu lưới kéo trong dự án khai thác xa bờ thị xã Rạch Giá tỉnh Kiên Giang,

 

Tạp chí Khoa học và công nghệ thuỷ sản

2002

24

Nguyễn Đức Sĩ - TG

Bước đầu tìm hiểu việc sử dụng nguồn sáng trên tàu thuyền nghề lưới vây kết hợp ánh sáng ở tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Thuỷ sản – Bộ Thủy sản (3), tr 15-17

2001

25

Nguyễn Đức Sĩ - TG

Kết quả bước đầu nghiên cứu thực trạng an toàn lao động của một số nghề khai thác thuỷ sản ở tỉnh Khánh Hoà

Tập san KHCN thuỷ sản số 02/2001

2001

26

Nguyễn Đức Sĩ - TG

Tìm hiểu ảnh hưởng của nguồn sáng đến đối tượng đánh bắt của nghề lưới vây kết hợp ánh sáng ở tỉnh Bình Thuận

Tập san KHCN TS Trường Đại học Thủy sản

1999