Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo số 4 về phòng chống dịch Covid-19 - Trường Đại học Nha Trang
01/08/2020 4:28:52 CH

Để chủ động trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Giám hiệu chỉ đạo, các đơn vị thực hiện ngay một số công việc cụ thể sau:

1. Thông báo đến sinh viên và CBVC thuộc đơn vị mình đi về từ địa phương có dịch không đến trường ở nhà tự và khai báo theo mẫu của Trường gửi về Khoa viện tổng hợp theo đơn vị gửi về TT PVTH, Phòng Đào tạo để hoãn thị, Phòng CTCT&SV để quản lý. 

2. Thông báo để CBVC và sinh viên chủ động khai báo y tế(cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân của Bộ Y tế tại địa chỉ:
 https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/cach-cai-at-va-su-dung-ung-dung-khai-bao-suc-khoe-toan-dan.

3. Tất cả CBVC và sinh viên đến trường phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn khô. Trường hợp có ho, sốt, viêm họng, tức ngực khó thở phải báo ngay với cơ quan y tế gần nhất; chính quyền địa phương; TT PVTH hoặc báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà 02583822574 / 0965391515.

4. Thực hiện nghiêm công văn số 3042/SYT-NVY về hướng dẫn giám sát y tế phòng dịch Covid- 19 đối với người đi về từ Đà Nẵng nói riêng và vùng dịch nói chung