Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở
05/09/2020 5:42:38 CH

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đỗ Đình Minh như sau:

Đề tài: “Giải pháp hạn chế nghề lưới kéo hoạt động trong vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”

Ngành Khai thác Thủy sản, mã số: 9620304

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 16/9/2020

Địa điểm: Phòng C2 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản