Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hợp tác thực hiện dự án đào tạo nhân lực ngành thủy sản
26/05/2022
Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hợp tác thực hiện dự án đào tạo nhân lực ngành thủy sản
Sinh viên hào hứng tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm từ Yamaha
16/05/2022
Sinh viên hào hứng tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm từ Yamaha
Sinh viên ngành TC Ngân hàng trải nghiệm dịch vụ Ngân hàng số tại Ngân hàng TMCP Nam Á
23/05/2022
Sinh viên ngành TC Ngân hàng trải nghiệm dịch vụ Ngân hàng số tại Ngân hàng TMCP Nam Á