Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, người lao động và công bố các quyết định khen thưởng, bổ nhiệm nhân sự

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, người lao động và công bố các quyết định khen thưởng, bổ nhiệm nhân sự

Ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng việc làm khối ngành Thủy sản năm 2022

Ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng việc làm khối ngành Thủy sản năm 2022

Tổ chức Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ hè năm học 2021 – 2022

Tổ chức Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ hè năm học 2021 – 2022

Hội thảo khoa học “Kinh tế và kinh doanh trong thời kỳ 4.0”

Hội thảo khoa học “Kinh tế và kinh doanh trong thời kỳ 4.0”

Chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung lần thứ Nhất tại Trường Đại học Nha Trang

Chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung lần thứ Nhất tại Trường Đại học Nha Trang

Đội tuyển cơ học khoa Xây dựng đạt thành tích tốt tại kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII tại Đà Nẵng

Đội tuyển cơ học khoa Xây dựng đạt thành tích tốt tại kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII tại Đà Nẵng

Họp các thành viên ASEAN-FEN chuẩn bị tổ chức hội thảo IFS 2022

Họp các thành viên ASEAN-FEN chuẩn bị tổ chức hội thảo IFS 2022

Tập huấn cho giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Tập huấn cho giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid 19 mũi 4 tại Trường ĐH Nha Trang

Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid 19 mũi 4 tại Trường ĐH Nha Trang