Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tham gia lớp tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên tại Đại học Huế

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tham gia lớp tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên tại Đại học Huế

Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc

Hành trình Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc

Trường ĐH Nha Trang phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XXVII năm 2022

Trường ĐH Nha Trang phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XXVII năm 2022

Tập huấn thực hiện 5S & Kaizen trong quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng tại tổ chức, doanh nghiệp

Tập huấn thực hiện 5S & Kaizen trong quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng tại tổ chức, doanh nghiệp

Phiên họp thứ Tám Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên họp thứ Tám Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội thảo khoa học “Pháp luật về phòng chống tham nhũng”

Hội thảo khoa học “Pháp luật về phòng chống tham nhũng”

Viện CN Sinh học & Môi trường thực hiện ngoại khóa “Hành động vì môi trường không rác thải nhựa”

Viện CN Sinh học & Môi trường thực hiện ngoại khóa “Hành động vì môi trường không rác thải nhựa”

Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2022

Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2022

Trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và Giấy chứng nhận CTĐT đạt chuẩn 5 sao UPM

Trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và Giấy chứng nhận CTĐT đạt chuẩn 5 sao UPM

Trường ĐH Nha Trang hợp tác với Tập đoàn Đầu tư công nghệ Nam Long xây dựng phòng thí nghiệm thực hành công nghệ cao

Trường ĐH Nha Trang hợp tác với Tập đoàn Đầu tư công nghệ Nam Long xây dựng phòng thí nghiệm thực hành công nghệ cao