Thông báo Hội thảo khoa học cấp trường về Cơ khí, vật liệu và công nghệ Nano lần thứ 1 năm 2021

  • 17/08/2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội thảo khoa học cấp trường về Cơ khí, vật liệu và công nghệ Nano lần  thứ 1 năm 2021 sẽ được tổ chức bằng thức trực tuyến vào ngày 30/07/2021.

Ban tổ chức xin thông báo đến toàn thể quý thầy cô, các bạn sinh viên quan tâm về cơ khí, vật liệu và công nghệ Nano tham dự hội thảo, thời gian dự kiến là 8:00 ngày 30/07/2021 theo đường link google meet dưới đây: 

1. Phiên toàn thể: https://meet.google.com/vfm-hzem-byf

2. Phân ban Thiết kế, chế tạo máy và thiết bịhttps://meet.google.com/aag-ywcr-tcz

3. Phân ban Thiết kế, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho ngành thủy sản và du lịch biển: https://meet.google.com/byk-pgnn-zkf

4. Phân ban Vật liệu kỹ thuật và công nghệ nanohttps://meet.google.com/rqc-vwnz-yey

5. Phân ban Tổng hợpmeet.google.com/zod-vohi-erw

Các phiên ban sẽ tổ chức ngày sau khi phiên toàn thể kết thúc, dự kiến là 8:30.