Đồng chí Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 18-07-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 818
  • Tin tức chung

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2022)

 

Đồng chí Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Võ Chí Công tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 07/8/1912 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Người thanh niên yêu nước Võ Chí Công sớm giác ngộ cách mạng và hoạt động phong trào thanh niên ở cơ sở ngay từ những năm 1930-1931.

Năm 1935, khi mới 23 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Ðông Dương  (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Đầu năm 1939, đồng chí được cử làm Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ. Tháng 3/1940, làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Năm 1941, đồng chí được cử vào xứ ủy Trung Kỳ, phụ trách các tỉnh từng Quảng Nam – Đà Nẵng đến Phú Yên. Năm 1942, đồng chí được phân công vào gây dựng cơ sở tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ.

Năm 1943, đồng chí bị địch bắt. Tháng 3/1945, sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, đồng chí được ra tù, trở về Quảng Nam tiếp tục hoạt động cách mạng, làm Trưởng ban Khởi nghĩa tỉnh, chỉ huy cướp chính quyền ở Quảng Nam - Đà Nẵng.

Sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí là ủy viên Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Chính trị viên Trung đoàn 93; năm 1946, làm Phó ban Tổ chức cán bộ và Thanh tra Quân khu V; năm 1950, làm Bí thư Ban cán sự Đông - Bắc Miên (Campuchia), Khu uỷ viên Khu V; năm 1952, làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Năm 1954, đồng chí được phân công làm Đoàn uỷ viên cải cách ruộng đất ở khu Việt Bắc; giữa tháng 9/1954, được cử làm Phó Bí thư Liên Khu ủy Khu V; năm 1958, làm Bí thư Liên Khu ủy Khu V. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; năm 1961, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Tháng 3/1962, tại Đại hội Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; năm 1964, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Bí thư Khu uỷ Khu V, Chính uỷ Quân khu V.

Sau khi miền Nam giải phóng hoàn toàn (1975), đồng chí được phân công làm Phó ban đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách Khu V; năm 1976, được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VI, được cử giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản.

Tháng 12/1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; năm 1978, làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng Ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam; tháng 4/1981, được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VII và được cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 3/1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư phân công làm Thường trực Ban Bí thư; tháng 6/1986, được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 12/1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và được cử tham gia Đảng uỷ Quân sự Trung ương; tháng 4/1987, được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VIII và được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.

Đồng chí là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (tháng 6/1991) và khoá VIII (tháng 6/1996) đến Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII; đại biểu Quốc hội các khoá VI, VII, VIII.

Là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Chí Công suốt đời trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, gần gũi, quý trọng nhân dân, được đồng chí, đồng bào quý mến tin cậy; bạn bè quốc tế trân trọng. 

Với hơn  80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam noi theo về tinh thần trung thành với Tổ quốc, tận tụy với công việc, suốt đời phấn đấu hy sinh phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2022), là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên Trường Đại học Nha Trang tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Đồng chí đối với Đảng và đất nước, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực thi đua học tập, lao động sáng  tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục đại học phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                             Ngô Văn An – Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên.

 

Phiên họp thứ nhất Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Nha Trang

Bài viết trước

Phiên họp thứ nhất Hội đồng tự đánh giá Trường ĐH Nha Trang
Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Tin tiếp theo

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Bài viết liên quan

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”
29/11/2022

Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”

Làm việc với đoàn công tác Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Việt
28/11/2022

Làm việc với đoàn công tác Hội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Việt

Làm việc với đoàn công tác Trường ĐH Quốc gia Sunchon (Hàn Quốc)
28/11/2022

Làm việc với đoàn công tác Trường ĐH Quốc gia Sunchon (Hàn Quốc)

Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2027
28/11/2022

Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2027