Hội nghị bầu Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

  • 21-07-2022
  • /
  • Văn Phòng Trường ĐHNT
  • 241
  • Tin tức Đào tạo

Ngày 15/7/2022, hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Nha Trang đã được tổ chức nhằm lấy ý kiến bầu Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Hội nghị bầu Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

     Hội nghị có sự tham gia của các thành viên Hội đồng; PGS. TS Trang Sĩ Trung – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị. Bên cạnh việc bầu Chủ tịch HĐ KH&ĐT, hội nghị được tổ chức còn nhằm chỉ định thư ký và các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Tại hội nghị, PGS.TS Trang Sĩ Trung đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng KH&ĐT Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất về việc TS. Quách Hoài Nam – Phó hiệu trưởng Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2016-2021; đề nghị tiếp tục giới thiệu TS. Quách Hoài Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu thể hiện sự thống nhất cao đối với việc TS. Quách Hoài Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

     Tiếp đó, TS. Quách Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đã chỉ định TS.Vũ Kế Nghiệp làm thư ký cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất đề xuất thành lập các Ban chuyên môn, Trưởng tiểu Ban và Thư ký các tiểu ban gồm: Tiểu ban chuyên môn khối Kinh tế - Khoa học Xã hội và Nhân văn (PGS.TS. Hồ Huy Tựu làm Trưởng tiểu ban); Tiểu ban chuyên môn khối Thuỷ sản (PGS.TS. Phạm Quốc Hùng làm Trưởng tiểu ban); Tiểu ban chuyên môn khối Kỹ thuật – Công nghệ (PGS.TS. Nguyễn Văn Tường làm Trưởng tiểu ban); Tiểu ban chuyên môn khối Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học và môi trường (PGS.TS. Vũ Ngọc Bội làm Trưởng tiểu ban).

Kết thúc hội nghị, Hội đồng thống nhất giao Phòng Tổ chức - Nhân sự và Thư ký HĐ KH&ĐT dự thảo Quy chế làm việc của HĐ trình Hiệu trưởng ban hành; đề nghị Hiệu trưởng ký quyết định công nhận Chủ tịch, Thư ký và các tiểu ban chuyên môn của HĐ KH&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trường ĐH Nha Trang đồng tổ chức hội thảo “Kỹ năng lao động tương lai cho ngành Điện tử và Chế biến thực phẩm”

Bài viết trước

Trường ĐH Nha Trang đồng tổ chức hội thảo “Kỹ năng lao động tương lai cho ngành Điện tử và Chế biến thực phẩm”
Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang

Tin tiếp theo

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang

Bài viết liên quan

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang
11/08/2022

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang

Ký kết hợp tác với Trường ĐH VinUni thực hiện dự án cộng đồng về phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa
10/08/2022

Ký kết hợp tác với Trường ĐH VinUni thực hiện dự án cộng đồng về phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa

Làm việc với Trường ĐH Yersin Đà Lạt
05/08/2022

Làm việc với Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang
02/08/2022

Tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang