Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • 13-09-2022
  • /
  • Văn Phòng Trường ĐHNT
  • 323
  • Tin tức chung

Ngày 10/09/2022 tại Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra phiên họp thứ Chín của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp lần này có 15/19 thành viên Hội đồng trường tham dự. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã chủ trì phiên họp.

 

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

     Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã nghe báo cáo và thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Quy chế tài chính Trường ĐH Nha Trang; Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 của Nhà trường; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm học 2020-2021 và 2021-2022; Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đánh giá, xếp loại Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Thư ký Hội đồng trường.

     Hội đồng trường cũng đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường và báo cáo của Hiệu trưởng về thực hiện các quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng trường năm học 2021-2022. Đồng thời, Hội đồng trường đã thảo luận và thông qua một số Tờ trình của Hiệu trưởng về chủ trương mở ngành đào tạo đến năm 2025; việc thực hiện dự án NORHED; việc thực hiện dự án VietSkill…

     Trước khi kết thúc phiên họp, các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của phiên họp thứ Chín, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Cũng trong dịp này, các thành viên Hội đồng trường đã đi kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất tại Trại thực nghiệm Thủy sản Cam Ranh và Viện Nghiên cứu - Chế tạo Tàu thủy.

 

Một số hình ảnh:
Làm việc với đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Bài viết trước

Làm việc với đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
Làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông - Lâm - Thuỷ sản Australia

Tin tiếp theo

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông - Lâm - Thuỷ sản Australia

Bài viết liên quan

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông - Lâm - Thuỷ sản Australia
21/09/2022

Làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông - Lâm - Thuỷ sản Australia

Hơn 600 đại biểu tham dự hội thảo quốc tế VietTESOL năm 2022 tại Trường ĐH Nha Trang
20/09/2022

Hơn 600 đại biểu tham dự hội thảo quốc tế VietTESOL năm 2022 tại Trường ĐH Nha Trang

Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần YM Connection
20/09/2022

Ký kết hợp tác với Công ty cổ phần YM Connection

Sáng kiến về Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm tại trường học được GYL trao quỹ triển khai năm 2022
20/09/2022

Sáng kiến về Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm tại trường học được GYL trao quỹ triển khai năm 2022