Thêm 02 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang

  • 10-09-2021
  • /
  • Phòng HTDN
  • 1659

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định về việc cho phép Trường ĐH Nha Trang đào tạo trình độ Thạc sĩ thêm 02 ngành mới là ngành Du lịch và Kế toán.

 

Thêm 02 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang

      Theo đó, ngày 10/09/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường ĐH Nha Trang đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán với mã số 8340301 và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành với mã số 8810103. Nhà trường sẽ thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành. Như vậy, tổng số ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang được nâng lên là 17 ngành.

      Trước khi được cho phép đào tạo thêm 02 ngành này, Trường ĐH Nha Trang hiện đang đào tạo trình độ Thạc sĩ 15 ngành gồm: Công nghệ thông tin, Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh. Nhà trường hiện đang đào tạo 11 ngành ở trình độ Tiến sĩ gồm: Nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật tàu thủy, Khai thác thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế và quản lý tài nguyên biển và Công nghệ sinh học.

      Trường Đại học Nha Trang bắt đầu đào tạo tiến sĩ từ năm 1987 và đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1992. Với hơn 33 năm kinh nghiệm, hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường đang dần tiếp cận chuẩn đào tạo của thế giới và khu vực.

Hợp tác Đối ngoại

 

Hội thảo quốc tế trực tuyến về Khoa học và Kỹ thuật hệ thống năm 2021 (ICSSE 2021)

Bài viết trước

Hội thảo quốc tế trực tuyến về Khoa học và Kỹ thuật hệ thống năm 2021 (ICSSE 2021)
Sinh viên ngành Kinh tế kiến tập trực tuyến tại Công ty TNHH Yakult Việt Nam

Bài viết tiếp theo

Sinh viên ngành Kinh tế kiến tập trực tuyến tại Công ty TNHH Yakult Việt Nam

Bài viết liên quan

Sinh viên ngành Kinh tế kiến tập trực tuyến tại Công ty TNHH Yakult Việt Nam
17/09/2021

Sinh viên ngành Kinh tế kiến tập trực tuyến tại Công ty TNHH Yakult Việt Nam

Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn xét theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
16/09/2021

Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn xét theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hội thảo Quốc gia trực tuyến về "Hướng đi mới cho du lịch Việt Nam hậu Covid-19"
14/09/2021

Hội thảo Quốc gia trực tuyến về "Hướng đi mới cho du lịch Việt Nam hậu Covid-19"

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang tham gia chương trình trại hè quốc tế trực tuyến 2021
13/09/2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang tham gia chương trình trại hè quốc tế trực tuyến 2021