Thêm 02 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang

  • 10-09-2021
  • /
  • Phòng HTQT
  • 3687
  • Tin tức Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định về việc cho phép Trường ĐH Nha Trang đào tạo trình độ Thạc sĩ thêm 02 ngành mới là ngành Du lịch và Kế toán.

 

Thêm 02 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang

      Theo đó, ngày 10/09/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường ĐH Nha Trang đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán với mã số 8340301 và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành với mã số 8810103. Nhà trường sẽ thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành. Như vậy, tổng số ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang được nâng lên là 17 ngành.

      Trước khi được cho phép đào tạo thêm 02 ngành này, Trường ĐH Nha Trang hiện đang đào tạo trình độ Thạc sĩ 15 ngành gồm: Công nghệ thông tin, Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Quản lý thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh. Nhà trường hiện đang đào tạo 11 ngành ở trình độ Tiến sĩ gồm: Nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật tàu thủy, Khai thác thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế và quản lý tài nguyên biển và Công nghệ sinh học.

      Trường Đại học Nha Trang bắt đầu đào tạo tiến sĩ từ năm 1987 và đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1992. Với hơn 33 năm kinh nghiệm, hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường đang dần tiếp cận chuẩn đào tạo của thế giới và khu vực.

Hợp tác Đối ngoại

 

Hội thảo quốc tế trực tuyến về Khoa học và Kỹ thuật hệ thống năm 2021 (ICSSE 2021)

Bài viết trước

Hội thảo quốc tế trực tuyến về Khoa học và Kỹ thuật hệ thống năm 2021 (ICSSE 2021)
Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang

Tin tiếp theo

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang

Bài viết liên quan

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang
11/08/2022

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang

Ký kết hợp tác với Trường ĐH VinUni thực hiện dự án cộng đồng về phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa
10/08/2022

Ký kết hợp tác với Trường ĐH VinUni thực hiện dự án cộng đồng về phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa

Làm việc với Trường ĐH Yersin Đà Lạt
05/08/2022

Làm việc với Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang
02/08/2022

Tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang