Search

Danh sách Giáo sư, Phó giáo sư trường Đại học Nha Trang

TT

Họ và tên

Năm công nhận

Năm bổ nhiệm lần đầu

Năm được bổ nhiệm lại

Ngành bổ nhiệm

I. Giáo sư

 

 

1

Trang Sĩ Trung (GS)

2023

2024

 

CNTP

II. Phó giáo sư

 

 

1

Nguyễn Thuần Anh

2017

2018

16/10/2023

CNTP

2

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo

2017

2018

16/10/2023

CNTP

3

Vũ Ngọc Bội

2016

2016

16/10/2023

CNTP

4

Nguyễn Văn Duy

2016

2016

16/10/2023

Sinh học

5

Lê Minh Hoàng

2017

2018

16/10/2023

Thủy sản

6

Phạm Quốc Hùng

2016

2016

16/10/2023

Thủy sản

7

Lê Kim Long

2017

2018

16/10/2023

Kinh tế

8

Nguyễn Văn Minh

2017

2018

16/10/2023

Công nghệ Thực phẩm

9

Ngô Đăng Nghĩa

2006

2007

16/10/2023

Thủy sản

10

Đặng Xuân Phương

2017

2018

16/10/2023

Cơ khí

11

Trần Gia Thái

2010

2011

16/10/2023

Cơ khí

12

Hồ Huy Tựu

2017

2018

16/10/2023

Kinh tế

13

Lê Chí Công

2019

2020

 

Kinh tế

14

Nguyễn Thị Mỹ Hương

2019

2020

 

Công nghệ thực phẩm

15

Quách Thị Khánh Ngọc

2019

2020

 

Kinh tế

16

Trần Hưng Trà

2019

2020

 

Cơ khí

17

Nguyễn Văn Tường

2019

2020

 

Cơ khí

18

Nguyễn Thị Trâm Anh

2020

2021

 

Kinh tế (Chuyên ngành Kinh doanh)

19

Nguyễn Văn Hòa

2020

2021

 

Vật lý (chuyên ngành Khoa học vật liệu)

20

Đặng Thúy Bình

2022

2022

 

Sinh học (chuyên ngành Thủy sinh vật học)

21

Nguyễn Thế Hân

2022

2022

 

CNTP (chuyên ngành CNCB Thủy sản)

22

Mai Thị Tuyết Nga

2022

2022

 

CNTP (chuyên ngành ĐBCL&ATTP)

23

Nguyễn Văn Tặng

2022

2022

 

CNTP (chuyên ngành CNTP)

24

Nguyễn Thanh Tuấn

2022

2023

 

Động lực

25

Phạm Đức Hùng

2023

2024

 

Thủy sản

26

Nguyễn Trọng Lương

2023

2024

 

Thủy sản

27

Tô Văn Phương

2023

2024

 

Thủy sản

28

Dương Đình Hảo

2023

2024

 

Cơ khí

29

Trần Quang Huy

2023

2024

 

Giao thông vận tải

30

Nguyễn Văn Thuần

2023

2024

 

Giao thông vận tải