Lĩnh vực nghiên cứu

 • Cải tiến ngư cụ để nâng cao hiệu quả đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi;
 • An toàn hàng hải cho người và tàu cá;
 • Dự án tàu cá và cơ cấu ngư cụ;
 • Ứng dụng công nghệ mới trong khai thác và quản lý đánh bắt, như GIS và RS;
 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản.
In

 • Nghiên cứu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm;
 • Chẩn đoán bệnh lý trong nuôi trồng thủy sản;
 • Giám sát, tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý môi trường
 • Nghiên cứu môi trường và đánh giá tác động;
 • Bảo tồn nguồn gen thủy sản.
In

 • Thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin trong kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán chi phí.
 • Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ và nghiên cứu các chủ đề khác trong kiểm toán.
 • Nghiên cứu và thiết kế các mô hình quản lý tài chính.
 • Nghiên cứu thiết kế các mô hình quản trị ngân hàng.

 

In

 • Lĩnh vực rộng lớn nghiên cứu sự phát triển bền vững của nghề cá;
 • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển;
 • Hiệu quả của tàu cá, các vấn đề liên quan đến quản lý doanh nghiệp thủy sản;
 • Các yếu tố đẩy nhanh hiệu suất xuất khẩu;
 • Các hành vi tiêu dùng hải sản.
In

 • Tối ưu hóa cấu trúc;
 • Công nghệ xây dựng và quản lý dự án xây dựng;
 • Thiết kế tự động;
 • Công nghệ hàn ma sát;
 • Vật liệu bê tông composite;
 • Phụ gia trộn vật liệu đất sét.
In

 • Năng lượng sạch;
 • Tiết kiệm năng lượng;
 • Máy tự động;
 • Thiết bị điện, điện tử trên tàu cá
In

 • Thiết kế và phát triển sản phẩm;
 • CAD / CAM / CIM;
 • Tự động hóa và cơ điện tử;
 • Thiết bị nuôi trồng thủy, hải sản;
 • Năng lượng tái tạo.
In

 • Tự động hóa trong thiết kế và đóng tàu;
 • Thiết kế và đóng các loại tàu chuyên dụng như tàu ngầm, tàu đệm khí, tàu cánh ngầm;
 • Sử dụng vật liệu mới và nhiên liệu mới trong kỹ thuật giao thông vận tải, v.v.;
 • Sử dụng nhiên liệu mới.
In

 • Phát triển các sản phẩm từ phế thải thủy sản: chitin, chitosan, chất tạo màu, tạo vị, keo cá, dầu cá;
 • Sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng từ thủy sản: surimi, thực phẩm tương tự, thực phẩm chức năng ...;
 • Xây dựng các tiêu chuẩn, mô hình thử nghiệm, giám sát và cảnh báo rủi ro trong nuôi trồng và chế biến thực phẩm;
 • Phát triển các sản phẩm xuất khẩu từ cà phê, chè.
In

Các ưu tiên trong nghiên cứu dựa trên các ngành như sau:

 • Sinh sản nhân tạo và sinh sản giống các loài nuôi kinh tế.
 • Sản xuất thức ăn viên cho nuôi trồng thủy sản.
 • Các biện pháp quản lý môi trường và bệnh lý thủy sản.
In