Search

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

1. Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2022

SỐ TT

Họ tên

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Vũ Ngọc Bội

Trường ĐH Nha Trang

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

Trường ĐH Nha Trang

3

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm

Viện Hải dương học

4

PGS.TS. Ngô Đãng Nghĩa

Trường ĐH Nha Trang

5

PGS.TS. Đặng Xuân Phương

Trường ĐH Nha Trang

6

PGS.TS. Trần Hưng Trà

Trường ĐH Nha Trang

7

PGS.TS. Trang Sĩ Trung

Trường ĐH Nha Trang

8

PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

Trường ĐH Nha Trang

9

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Trường ĐH Bách khoa TP. HCM

 

2. Danh sách  Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2022 

số TT

Họ tên

Cơ quan công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1.

PGS.TS. Trang Sĩ Trung

Trường ĐH Nha Trang

Chủ tịch

2.

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa

Trường ĐH Nha Trang

Phó Chủ tịch

3.

PGS.TS. Đặng Xuân Phương

Trường ĐH Nha Trang

Thư ký

 

3. Danh sách Giáo sư, phó giáo sư cơ hữu, thỉnh giảng năm 2022

TT Họ và tên Giới tính  Năm sinh  Chức danh GS/PGS Ngành chuyên môn  Năm công nhận/bổ nhiệm GS, PGS
1 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ  1962 PGS Kinh tế 2007/2008
2 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ  1969 PGS Kinh tế 2020/2021
3 Nguyễn Thuần Anh Nữ  1969 PGS Công nghệ thực phẩm 2017/2018
4 Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Nam  1972 PGS Công nghệ thực phẩm 2017/2018
5 Vũ Ngọc Bội Nam  1966 PGS Công nghệ thực phẩm 2016/2016
6 Lê Chí Công Nam  1980 PGS Kinh tế 2019/2020
7 Nguyễn Văn Duy Nam  1981 PGS Sinh học 2016/2016
8 Lê Minh Hoàng Nam  1981 PGS Thủy sản 2017/2018
9 Nguyễn Văn Hòa Nam  1979 PGS Vật lý 2020/2021
10 Phạm Quốc Hùng Nam  1974 PGS Thủy sản 2016/2016
11 Nguyễn Thị Mỹ Hương Nữ  1970 PGS Công nghệ thực phẩm 2019/2020
12 Lê Kim Long Nam  1974 PGS Kinh tế 2017/2018
13 Nguyễn Văn Minh Nam  1977 PGS Công nghệ thực phẩm 2017/2018
14 Ngô Đăng Nghĩa Nam  1960 PGS Thủy sản 2006/2007
15 Quách Thị Khánh Ngọc Nữ  1977 PGS Kinh tế 2019/2020
16 Đặng Xuân Phương Nam  1975 PGS Cơ khí 2017/2018
17 Trần Gia Thái Nam  1966 PGS Cơ khí 2010/2011
18 Trần Hưng Trà Nam  1976 PGS Cơ khí 2019/2020
19 Trang Sĩ Trung Nam  1971 PGS Thủy sản 2010/2011
20 Hồ Huy Tựu Nam  1971 PGS Kinh tế 2017/2018
21 Nguyễn Văn Tường Nam  1971 PGS Cơ khí 2019/2020
22 Đỗ Thị Thanh Vinh Nữ  1962 PGS Kinh tế 2016/2016
23 Đặng Thúy Bình Nữ  1969 PGS Sinh học 2022/2022
24 Nguyễn Thế Hân Nam  1983 PGS Công nghệ thực phẩm 2022/2022
25 Mai Thị Tuyết Nga Nữ  1971 PGS Công nghệ thực phẩm 2022/2022
26 Nguyễn Văn Tặng Nam  1979 PGS Công nghệ thực phẩm 2022/2022
1. Danh sách ứng viên đăng ký xét đề nghị  công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023
 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Cơ quan công tác

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành đăng ký xét

Chi tiết

1

Trang Sĩ Trung

1971

Trường ĐH Nha Trang

GS

- Ngành: CN Thực phẩm
- Chuyên Ngành: CN Chế biến Thủy sản

Chi tiết

2

Dương Đình Hảo

1986

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Cơ khí động lực
- Chuyên Ngành: Cơ khí Thủy sản

Chi tiết

3

Phạm Đức Hùng

1979

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản
- Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản

Chi tiết

4

Trần Quang Huy

1982

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Giao thông vận tải
- Chuyên ngành: Xây dựng cầu 

Chi tiết

5

Nguyễn Trọng Lương

1980

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác Thủy sản

Chi tiết

6

Nguyễn Văn Thuần

1980

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Giao thông vận tải
- Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện vận tải ô tô

Chi tiết

7

Tô Văn Phương

1985

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản

- Chuyên ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản

Chi tiết

 
2. Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023
 

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Ghi chú

12/5/2023

Phòng họp Ban Giám hiệu

Phiên họp thứ nhất:

- Giới thiệu HĐ GSCS năm 2023

- Giới thiệu nguyên tắc làm việc của HĐ GSCS; quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐ và ủy viên trong Hội đồng GSCS.

- Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký HĐ.

- Thảo luận và thống nhất lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023.

- Giới thiệu số lượng ứng viên nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023.

- Chủ tịch Hội đồng phân công công việc cho các thành viên Hội đồng theo khoản 2 Điều 12  Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

 

13/7/2023

Phòng họp số 2

Đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và tiếng Anh giao tiếp của các ứng viên.

 

24/7/2023

Phòng họp số 2

Phiên họp thứ hai:

- Hội đồng nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của các ứng viên.

- Hội đồng trao đổi, thảo luận các hồ sơ đăng ký xét đạt công nhận chức danh GS/PGS.

- Căn cứ kết quả thẩm định, HĐ GSCS quyết định danh sách ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo khoa học tổng quan.

- Hội đồng nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan; trao đổi, thảo luận về nội dung trình bày của các ứng viên.

- Bỏ phiếu tín nhiệm xác định danh sách ứng viên đủ điều kiện để đề nghị HĐ GS Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS.

- HĐ thông qua biên bản họp phiên thứ hai, thông qua báo cáo kết quả công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS.

- Phân công thực hiện một số thủ tục còn lại như: công khai kết quả xét tại HĐ GSCS trên trang thông tin điện tử của Trường, gửi báo cáo và nộp hồ sơ về Văn phòng HĐ GS Nhà nước,…

 

 

Thông tin liên hệ HĐ Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nha Trang:

1) PGS.TS. Đặng Xuân Phương (Thư ký HĐ GSCS – Trường ĐH Nha Trang), ĐT:0905185469, Email: phuongdx@ntu.edu.vn

2) PGS.TS. Nguyễn Thế Hân (UV HĐ GSCS, Phó trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự, Trường ĐH Nha Trang), ĐT: 0975964605, Email: hannt@ntu.edu.vn

I. Văn bản Nhà nước

1. Quyết đinh: Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

2. Thông tư 04: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

3. Thông tư 06: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo

4. Quyết định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chửc danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miên nhiêm chức danh giáo sư, phó giáo sư

II. Văn bản hướng dẫn 

1. Công văn số 98/HĐGSNN ngày 27/6/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2022

2. Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022 của Hội đồng GSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022