Search

Tham khảo các ngành

7520204 - Kỹ thuật chế tạo (new 2024)

7540101 - Chuyên ngành Khoa học Dinh dưỡng và ẩm thực (new 2024)

7520206 - Kỹ thuật biển (new 2024)

7340302 - Kiểm toán (new 2024) 

7340301 - Kế toán

7340301A - Kế toán POHE (Chương trình đào tạo ĐẶC BIỆT)

--> Kiểm toán và Kế toán có gì khác nhau?

7540101 - Công nghệ thực phẩm

7540105MP - Công nghệ chế biến thuỷ sản Minh Phú - NTU

7540105 - Công nghệ chế biến thuỷ sản 

7520301 - Kỹ thuật hoá học

7620301 - Nuôi trồng thuỷ sản

7620301MP - Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - NTU

7810103P - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp - Việt)

7620305 - Quản lý thủy sản

7620303 - Khoa học thủy sản

7420201 - Công nghệ sinh học

7420201MP - Công nghệ sinh học Minh Phú - NTU

7520320 - Kỹ thuật môi trường

7520115 - Kỹ thuật nhiệt

7520114 - Kỹ thuật cơ điện tử

7520201 - Kỹ thuật điện

7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520116 - Kỹ thuật cơ khí động lực

7520103 - Kỹ thuật cơ khí

7520103 - Chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số (Ngành Kỹ thuật cơ khí)

7840106 - Khoa học hàng hải

7520122 - Kỹ thuật tàu thủy

7520130 - Kỹ thuật ô tô

7380101 - Luật

7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103A - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành POHE (CTĐT ĐẶC BIỆT)

7810201 - Quản trị khách sạn

7810201A - Quản trị khách sạn POHE (CTĐT ĐẶC BIỆT)

7480201 - Công nghệ thông tin

7480201A - Công nghệ thông tin POHE (CTĐT ĐẶC BIỆT)

7340405 - Hệ thống thông tin quản lý

7310101 - Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản)

7310101 - Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế)

7340101 - Quản trị kinh doanh

7340101A - Quản trị kinh doanh song ngữ Anh Việt (CTĐT ĐẶC BIỆT)

7340115 - Marketing

7340121 - Kinh doanh thương mại

7220201 - Ngôn ngữ Anh

------

7580201 - Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng và Chuyên ngành Quản lý xây dựng)

7580205 - Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7340201 - Tài chính - ngân hàng

Bản tin nội bộ

Bản tin tháng 5/2024: 1. Phần tin tức: - Hoàn thành khảo sát chính thức 03 chương trình đào tạo tại Trường ĐH Nha Trang - Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm học 2023 – 2024 - Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh không chuyên Trường ĐH Nha Trang năm 2024 - 19 đề tài tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023 – 2024 - Hạ thủy tàu khách ORCHID CLASSIC - 01 - Làm việc với đại diện Tập đoàn Trường Hải 2. Những hình ảnh ấn tượng tại Ngày hội STEM 2024.