Search

Tham khảo các ngành

7540101 - Công nghệ thực phẩm

7540105MP - Công nghệ chế biến thuỷ sản Minh Phú - NTU

7540105 - Công nghệ chế biến thuỷ sản 

7520301 - Kỹ thuật hoá học

7810103P - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp - Việt)

7620305 - Quản lý thủy sản

7620303 - Khoa học thủy sản

7420201 - Công nghệ sinh học

7520320 - Kỹ thuật môi trường

7520115 - Kỹ thuật nhiệt

7520114 - Kỹ thuật cơ điện tử

7520201 - Kỹ thuật điện

7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520116 - Kỹ thuật cơ khí động lực

7520103 - Kỹ thuật cơ khí

7510202 - Công nghệ chế tạo máy

7840106 - Khoa học hàng hải

7520122 - Kỹ thuật tàu thủy

7520130 - Kỹ thuật ô tô

7380101 - Luật

7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810201 - Quản trị khách sạn

7480201 - Công nghệ thông tin

7340405 - Hệ thống thông tin quản lý

7310101 - Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản)

7310101 - Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế)

7340101 - Quản trị kinh doanh

7340115 - Marketing

7220201 - Ngôn ngữ Anh

------

7340121 - Kinh doanh thương mại

7580201 - Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng và Chuyên ngành Quản lý xây dựng)

7580205 - Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7620301 - Nuôi trồng thuỷ sản

7580201 - Kỹ thuật xây dựng

7340201 - Tài chính - ngân hàng

7340301 - Kế toán

Bản tin nội bộ

Bản tin tháng 10/2023: Phần tin tức: - Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024 - Tổ chức hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ - Khánh thành Phòng đào tạo và thực hành Chuyển đổi số tại Trường ĐH Nha Trang - Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải cao nhất tại Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Trung tỉnh Khánh Hòa năm 2023 - Trường ĐH Nha Trang tăng cường hợp tác với các địa phương của CHDCND Lào Phần chuyên mục: - Hình ảnh đẹp tại Tọa đàm nhân dịp 20/10.