Search

Hồ sơ mở ngành mới

Đào tạo

Chương trình đào tạo đặc biệtChương trình đào tạo đặc biệt

Chương trình đào tạo đặc biệt

Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng chính quy
Đại học chính quyĐại học chính quy

Đại học chính quy

Thông tin chương trình Đào tạo Đại học Chính quy của trường Đại học Nha Trang
Hệ Vừa làm vừa họcHệ Vừa làm vừa học

Hệ Vừa làm vừa học

Chương trình đào tạo Hệ vừa làm vừa học của trường Đại học Nha Trang. Đơn vị quản lý: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. Hệ vừa làm vừa học bao gồm 2 mảng: Đào tạo ngắn hạn và Liên thông Đại học
Hồ sơ mở ngành mớiHồ sơ mở ngành mới

Hồ sơ mở ngành mới

Thông tin về Hồ sơ mở ngành của Trường Đại học Nha Trang qua các năm. Trên định hướng Trường đào tạo đa ngành và xét trên phương diện đủ năng lực đào tạo các ngành mới, Trường Đại học Nha Trang hàng năm vẫn xin ý kiến mở các ngành đào tạo mới.
Phần mềm quản lý đào tạoPhần mềm quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo dành cho Cán bộ Giảng viên Trường Đại học Nha Trang
Thạc sĩ - Tiến sĩThạc sĩ - Tiến sĩ

Thạc sĩ - Tiến sĩ