Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên trường Đại học Nha Trang được thành lập theo quyết định số 1126/ QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trên cơ sở nâng cấp Tổ Tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên thuộc Phòng Công tác Sinh viên.  Ngày 07/02/2018 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên theo Quyết định số 104 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

      Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo hướng nghiệp theo nhu cầu doanh nghiệp; hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên; Liên hệ kết nối giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ việc làm, thực tập cho sinh viên 

      Nhiệm vụ

       - Kết nối với các doanh nghiệp, cựu sinh viên; phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu việc làm, bổ sung kiến thức thực tế, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đối với sinh viên. Thường xuyên giữ liên lạc với các doanh nghiệp và cựu SV nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp, cựu SV;
       -  Hỗ trợ các khoa, viện kết nối với doanh nghiệp (khi có nhu cầu) để triển khai cho sinh viên đi thực tập, thực tế;
       -  Tiếp nhận và tham mưu giúp Hiệu trưởng xử lý các ý kiến đóng góp,phản hồi của doanh nghiệp liên quan đến chất lượng đào tạo và hoạt động của Nhà trường;
       -  Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề Trường đang đào tạo;
      -  Kết nối giới thiệu các chuyên gia tại các doanh nghiệp với các khoa, viện để tham gia giảng dạy, trợ giảng, NCKH tại Trường.
      -  Phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các khoa, viện và Hội cựu sinh viên triển khai các hoạt động trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giới thiệu các ngành nghề; xây dựng và khai thác dữ liệu các cá nhân, tập thể cựu sinh viên thành đạt và dữ liệu từ các câu lạc bộ doanh nhân;
       -  Vận động các nguồn tài trợ, tiếp nhận học bổng từ các doanh nghiệp, cơ quan và cựu sinh viên thành đạt. Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, các khoa, viện và Trung tâm Phục vụ Trường học để tiếp nhận trang thiết bị phục vụ học tập từ các nhà tài trợ và làm thủ tục bàn giao đến các đơn vị sử dụng;
       -  Chủ trì và phối hợp với các khoa, viện xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai các công tác hướng nghiệp và tư vấn, đào tạo kỹ năng mềm, việc làm, du học, hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo cho sinh viên;
       -  Hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập, là cầu nối giữa Nhà trường với phụ huynh, giữa sinh viên với các đơn vị chức năng trong Trường;
       -  Chủ trì và phối hợp với các khoa, viện tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm;
       -  Chủ trì và phối hợp với khoa, viện, hội cựu sinh viên đón tiếp và tổ chức các hoạt động cho các lớp, khóa cựu sinh viên về thăm Trường.
       -  Phối hợp cùng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa; các hoạt động tình nguyện, văn hóa xã hội, đền ơn đáp nghĩa;
       -  Phối hợp các phòng, khoa, viện để tư vấn hỗ trợ sinh viên về chế độ chính sách, quy chế, quy định liên quan đến đào tạo, công tác sinh viên; về động cơ, thái độ học tập, rèn luyện; về sinh hoạt chuyên đề, tâm sinh lý, pháp luật.
 

LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Đỗ Quốc Việt

Điện thoại: 0941116886

Email:  vietdq@ntu.edu.vn  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà A3, Trường Đại học Nha Trang
  • Điện thoại: 0258.6280441
  • Fax: 0258.3831147
  • Email: tttvhtsv@ntu.edu.vn
  • Website: htdnhtsv@ntu.edu.vn

Hỗ trợ sinh viên