Search

Phòng Đào tạo Đại học

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khoa Đại học có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch và quản lý các chương trình đào tạo toàn thời gian ở các trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.
 
1. Thiết kế chiến lược phát triển đào tạo.
2. Phát triển các chương trình đào tạo học thuật mới
3. Tổ chức kiểm tra đầu vào và xếp loại tốt nghiệp.
4. Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và các công việc khác của ngành học hàng năm.
5. Quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, dịch tài liệu nước ngoài phục vụ hoạt động đào tạo
 

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Ông Tô Văn Phương, TS.
  • ĐT: + 84.258.383 1148
  • Email: phuongtv@ntu.edu.vn
Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thanh Nhựt, TS.
Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Văn Cao, ThS.
  • ĐT: + 84.258.383 1148
  • Email: caodv@ntu.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Sinh viên

Các đơn vị hỗ trợ

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Trường Đại học Nha Trang coi Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Lãnh đạo Trường rất quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, NCKH, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luyện tập TDTT, VH-VN và các hoạt động xã hội.
Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp trường Đại học Nha Trang được thành lập theo quyết định số 1126/ QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trên cơ sở nâng cấp Tổ Tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên thuộc Phòng Công tác Sinh viên. Ngày 07/02/2018 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên theo Quyết định số 104 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
Học tập và việc làm

Học tập và việc làm

Phần mềm hỗ trợ sinh viên học tập của trường Đại học Nha Trang gồm Elearning, Phần mềm quản lý đào tạo
Giáo dục trực tuyến Elearning

Giáo dục trực tuyến Elearning

Giáo dục trực tuyến Elearning trường Đại học Nha Trang

Phòng - Đơn vị đào tạo