Thông báo lùi thời gian xét tuyển chương trình tiến sĩ Kinh tế tài nguyên biển

  • 18/01/2022
Trường Đại học Nha Trang thông báo:
 
Do tình hình COVID 19 kéo dài, một số ứng viên chưa thực hiện được kỳ thi IELTS. Vì vậy, các đối tác của Dự án NORHED pha 2 đồng ý kéo dài thời nộp hồ sơ của chương trình tiến sĩ Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển đến ngày 28/02/2022.
 
Dự kiến thời gian bảo vệ đề cương: trong khoảng thời gian từ 11/03 đến 14/03/2022.
 
Dự kiến gửi thư chấp thuận cho ứng viên đạt yêu cầu để làm thủ tục nhập học từ 24/03 đến 26/03/2022.
 
Dự kiến thời gian lịch học PhD coursework từ 04/04/2022.
 
Trường Đại học Nha Trang xin thông báo đến các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển chương trình tiến sĩ Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển để nắm thông tin.