Thông báo tư vấn pháp luật miễn phí cho viên chức, người lao động và sinh viên

  • 02/11/2021

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Bộ môn Luật - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Chi hội Luật gia Trường Đại học Nha Trang tổ chức đợt tư vấn pháp luật miễn phí cho viên chức và sinh viên của Nhà trường như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 14/11/2021.

2. Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa KHXH&NV (tầng 7 Nhà Đa năng).

3. Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn pháp luật về các vấn đề phát sinh trong cuộc sống, công việc liên quan đến: Hình sự, Dân sự, Lao động, Đất đai, Hôn nhân và Gia đình, Viên chức, Kinh doanh.

Chi tiết Thông báo xem tại đường link dưới đây. 

Thông báo tư vấn pháp luật miễn phí cho viên chức, người lao động và sinh viên