Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023

  • 23/09/2022

      Phòng KH&CN kính gửi đến quý thầy cô Công văn số 4693/BGDĐT-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì các nhiệm vụ BVMT thực hiện từ năm 2023.

      Nội dung về thông báo và chi tiết hồ sơ đăng ký vui lòng tham khảo các tập tin đính kèm

      Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ tuyển chọn (theo công văn 4693) về Phòng KHCN để kiểm tra là 11g00 ngày 03/10/2022 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ với đ/c Vũ Kế Nghiệp để có sự hỗ trợ cần thiết.

File đính kèm:

1. CV 4693 Thông báo tuyển chọn

2. QĐ 2718 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường

3. Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ tuyên truyền về bảo vệ môi trường

4. Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn/tập huấn về bảo vệ môi trường.