Search

Trường Đại học Nha Trang chủ động, tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước, các địa phương nói chung và Trường Đại học Nha Trang nói riêng. Cuộc bầu cử là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trường Đại học Nha Trang chủ động, tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trường Đại học Nha Trang thuộc Đơn vị bỏ phiếu số 07 - Ủy ban bầu cử phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang. Trường được phân công đảm nhận 4 khu vực bỏ phiếu với 4 tổ bầu cử được đánh số từ 09 đến 12. Địa điểm bỏ phiếu cụ thể của mỗi khu vực như sau:

Tổ bầu cử số 09 và 10 tại Hội trường số 01, gồm cử tri các khoa: Khoa  Công nghệ thực phẩm; Khoa  khoa học  Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch, Khoa Kế toán -Tài chính; Khoa Kỹ thuật giao thông; Viện Khoa học và công nghệ khai thác thủy sản; Khoa Xây dựng.

 Tổ bầu cử số 11 tại Nhà truyền thống, gồm cử tri các khoa: Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Điện - Điện tử; Viện Nuôi trồng thủy sản; Khoa Ngoại ngữ.

Tổ bầu cử số 12 tại Phòng họp số 04, gồm cử tri các khoa:  Khoa Cơ khí; Khoa Kinh tế; Viện Công nghệ sinh học và môi trường.

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, Nhà trường đã tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa và UBND phường Vĩnh Thọ với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nhà trường đã chủ động ban hành Kế hoạch số 309/KH-ĐHNT, ngày 29/4/2021 về Tổ chức công tác bầu cử đại biểu khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Trường Đại học Nha Trang. Triển khai hoàn thành các công việc trọng tâm như: Thành lập Ban Tổ chức công tác bầu cử tại Trường do đồng chí  Trần Doãn Hùng - Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Cử 05 viên chức tham gia Ban bầu cử thuộc phường Vĩnh Thọ và thành lập 04 Tổ bầu cử, mỗi tổ gồm 13 viên chức thuộc các Khoa, Viện do Trường quản lý; Lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri và viết thẻ cử tri cho hơn 8.800 sinh viên đăng ký bầu cử (số sinh viên đăng ký bầu cử tại Trường chiếm gần 3/4 tổng số sinh viên toàn Trường). Tiến hành niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại các khu vực bỏ phiếu. 

Để công tác chuẩn bị bầu cử được chu đáo, chặt chẽ. Nhà trường đã huy động hơn 100 viên chức cho công tác bầu cử (chưa kể lực lượng dân quân tự vệ và sinh viên tình nguyện). Chuẩn bị cơ sở vật chất như hội trường, bàn ghế, các loại tài liệu, mẫu biểu phục vụ cho công tác bầu cử. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội, bảo đảm tốt công tác y tế; phòng cháy, chữa cháy; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với mục đích hướng đến ngày bầu cử diễn ra tại Trường được an toàn, dân chủ, công khai, tiết kiệm, thành công.

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được Nhà trường đặc biệt chú trọng. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang ban hành kế hoạch số 05 KH/ĐU, ngày 17/03/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Nhà trường, các Chi bộ, đoàn thể và đơn vị chức năng đã tích cực triển khai tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trực quan (khẩu hiệu, cờ, panô); tuyên truyền thông qua các cuộc họp trực tiếp, qua Website Trường, đơn vị… Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cho đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên Nhà trường nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, hiểu rõ hơn và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những đại biểu tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử của Trường Đại học Nha Trang được triển khai chu đáo, kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ, quy định. Nhà trường đang tích cực triển khai các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử như: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức làm chủ, tự giác của cử tri để lựa chọn và bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; Rà soát toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử; Hoàn tất viết, phát thẻ cử tri và hỗ trợ sinh viên đăng ký thay đổi nơi bầu cử. Triển khai phương án phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo ANTT, phòng cháy, chữa cháy đồng thời tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các thành viên Ban Tổ chức và Tổ bầu cử.

Với tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Nhà trường cho công tác bầu cử, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trường Đại học Nha Trang sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất cao giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân nhân, do nhân dân và vì nhân dân./.

Ngô Văn An – Khoa KH Xã hội và Nhân văn. 

  • Chia sẻ

Bài viết trước

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1976

Bài tiếp tiếp theo

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”