Hoạt động hợp tác

TT

Hoạt động hợp tác

Các nhà tài trợ 

Thời gian

1

 Di truyền bảo tồn để cải thiện đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên ở Đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi

USAID

2014-2016 

2

 Đánh giá rủi ro ký sinh trùng với các công cụ tích hợp trong chuỗi giá trị sản xuất cá của EU                                          

 Liên minh Châu Âu

 2013-2015

3

 Nâng cao năng lực cạnh tranh của đội ngũ cán bộ trẻ và nữ tại Trường Đại học Nha Trang

 Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội

 2012-2013

4

 Sự phát triển nuôi tôm hùm gai ở Indonesia, Việt Nam và Úc

 ACIAR, Úc

 2008-2013

5

Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam (giai đoạn 2)

 NORAD, Na Uy

 2008-2012

6

 Dự án liên kết đào tạo giữa NTU và Đại học Kỹ thuật Liberec để đào tạo kỹ sư cơ khí

 Chính phủ Cộng hòa Séc (thông qua TUL)

 2007-2011

 7

 Tăng cường năng lực về thể chế và con người để hỗ trợ một khuôn khổ phù hợp cho phát triển nông thôn ở tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2)

 AECI, Tây Ban Nha

 2006-2007

8

 Tăng cường năng lực về thể chế và con người để hỗ trợ một khuôn khổ phù hợp cho phát triển nông thôn ở tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)

 AECI, Tây Ban Nha

 2005- 2006

9

 Nuôi tôm hùm gai nhiệt đới bền vững ở Việt Nam và Úc  

 ACIAR, Úc

 2005-2008

 10

 Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam (giai đoạn 1)

 NORAD, Na Uy

 2003 - 2007

 11

 Nuôi trồng thủy sản và môi trường ven biển: Cùng tồn tại và Bền vững

 Hội đồng Anh

 2003 - 2006

 12

 Nuôi thâm canh cá vây tay biển trong ao nuôi

 CARD, Australia

 2004-2007

 13

 Hướng dẫn ước lượng và tính toán sức tải môi trường cho nuôi trồng thủy sản biển ở các nước nhiệt đới (Dự án TROPECA)

 DFID, Vương quốc Anh

 2002-2004

 14

 Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên biển đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận

 IDRC, Canada

 2000-2001

 15

 Điều tra lồng bè nuôi cá mú trên biển ở Việt Nam và Châu Á

 DFID (thông qua đại học   Stirling, Vương quốc Anh)

 1999-2000

 16

 Nâng cao năng lực và mở rộng Thư viện Đại học Nha Trang

 Ngân hàng Thế giới

 2001 -2002

 17

 Nuôi trồng thủy sản biển Việt Nam

 NUFU, Na Uy

 2002 - 2006

 18

 Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển thức ăn thủy sản cho nuôi trồng thủy sản thâm canh ở Việt Nam

 CARD, Úc

 2000 - 2002

 19

 Nâng cao năng lực của Khoa Nuôi trồng Thủy sản

 DANIDA, Đan Mạch  (thông qua AIT)

 1998 - 2001

 20

 NUFU Pro.69/96 (giai đoạn 1)

 NUFU, Na Uy

 1997 - 2000