Search

Hoạt động hợp tác

 

STT

Hoạt động hợp tác

Các nhà tài trợ

Thời gian

1

Dự án Xây dựng Nền tảng Đào tạo An ninh Mạng Trực tuyến / Ngoại tuyến tại Trường Đại học Nha Trang

DUDU IT CO., LTD

2022-2024

2

Dự án Quản lý tài nguyên biển ven bờ dựa vào hệ sinh thái

Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy

2021-2026

3

Dự án Đổi mới hệ thống TVET của Việt Nam để phát triển bền vững (dự án VIETSKILL)

Trường Kinh doanh Copenhagen (Đan Mạch)

2020-2022

4

Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access English Access Microscholarship

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

2020-2021

2017-2019

5

Dự án Nâng cao năng lực về môi trường trong giáo dục nghề cá châu Á để phát triển bền vững (dự án TUNASIA)

Ủy ban Châu Âu

2018-2021

6

Dự án TEAM-SIE «Hợp tác Giáo dục và Nghiên cứu thông qua Trao đổi học thuật, Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp và Chương trình liên kết sau đại học về Phát triển Bền vững, Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh nhân». 

Hội đồng Anh

2018-2020

7

Dự án xây dựng sân chơi cho trẻ em Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây, xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, Khánh Hòa

Tổng lãnh sự quán Úc tại Tp. HCM

2018-2019

8

Dự án ClimeFish “Thiết lập khung quyết định nhằm đảm bảo sản xuất thủy sản bền vững ở Việt Nam dưới tác động của biến đổi của khí hậu”.

Đại học Tromso, Na Uy

2017-2020

9

Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp.” (dự án V2WORK)

EU

2017-2021

10

Di truyền bảo tồn để cải thiện đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên ở Đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi

USAID

2014-2016 

11

Đánh giá rủi ro ký sinh trùng với các công cụ tích hợp trong chuỗi giá trị sản xuất cá của EU                                          

 Liên minh Châu Âu

 2013-2015

12

Nâng cao năng lực cạnh tranh của đội ngũ cán bộ trẻ và nữ tại Trường Đại học Nha Trang

Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội

 2012-2013

13

Sự phát triển nuôi tôm hùm gai ở Indonesia, Việt Nam và Úc

ACIAR, Úc

 2008-2013

14

Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam (giai đoạn 2)

NORAD, Na Uy

 2008-2012

15

Dự án liên kết đào tạo giữa NTU và Đại học Kỹ thuật Liberec để đào tạo kỹ sư cơ khí

 Chính phủ Cộng hòa Séc (thông qua TUL)

 2007-2011

16

 Tăng cường năng lực về thể chế và con người để hỗ trợ một khuôn khổ phù hợp cho phát triển nông thôn ở tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2)

 AECI, Tây Ban Nha

 2006-2007

17

 Tăng cường năng lực về thể chế và con người để hỗ trợ một khuôn khổ phù hợp cho phát triển nông thôn ở tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)

 AECI, Tây Ban Nha

 2005- 2006

18

 Nuôi tôm hùm gai nhiệt đới bền vững ở Việt Nam và Úc  

 ACIAR, Úc

 2005-2008

19

 Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam (giai đoạn 1)

 NORAD, Na Uy

 2003 - 2007

20

 Nuôi trồng thủy sản và môi trường ven biển: Cùng tồn tại và Bền vững

 Hội đồng Anh

 2003 - 2006

21

 Nuôi thâm canh cá vây tay biển trong ao nuôi

 CARD, Australia

 2004-2007

22

 Hướng dẫn ước lượng và tính toán sức tải môi trường cho nuôi trồng thủy sản biển ở các nước nhiệt đới (Dự án TROPECA)

 DFID, Vương quốc Anh

 2002-2004

23

 Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên biển đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận

 IDRC, Canada

 2000-2001

24

 Điều tra lồng bè nuôi cá mú trên biển ở Việt Nam và Châu Á

 DFID (thông qua đại học   Stirling, Vương quốc Anh)

 1999-2000

25

 Nâng cao năng lực và mở rộng Thư viện Đại học Nha Trang

 Ngân hàng Thế giới

 2001 -2002

26

 Nuôi trồng thủy sản biển Việt Nam

 NUFU, Na Uy

 2002 - 2006

27

 Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển thức ăn thủy sản cho nuôi trồng thủy sản thâm canh ở Việt Nam

 CARD, Úc

 2000 - 2002

28

 Nâng cao năng lực của Khoa Nuôi trồng Thủy sản

 DANIDA, Đan Mạch  (thông qua AIT)

 1998 - 2001

29

 NUFU Pro.69/96 (giai đoạn 1)

 NUFU, Na Uy

 1997 - 2000