Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch nhân sự Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030

  • 12-05-2022
  • /
  • Văn Phòng Trường ĐHNT
  • 130
  • Tin tức chung

Thực hiện kế hoạch số 28 – KH/ĐU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030 và quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt trong 2 ngày 11 và 12/05/2022. Chủ trì hội nghị là Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy Nhà trường.

 

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch nhân sự Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030

     Hội nghị triệu tập 80 cán bộ tham dự, thành phần là Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

     Hội nghị đã thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu, thực tế nguồn nhân sự; tìm hiểu về các nhân sự được giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030. Theo kế hoạch, quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đảm bảo nguồn quy hoạch có số lượng từ 1,0 đến 1,5 lần so với số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đương nhiệm. Cụ thể, Đảng ủy viên: giới thiệu 15-23 người; Ủy viên Ban Thường vụ: giới thiệu 05-08 người; Bí thư Đảng ủy: giới thiệu 02-03 người; Phó Bí thư Đảng ủy: giới thiệu 03-04 người. Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu bằng hình thức bỏ phiếu kín, lựa chọn các nhân sự với tỉ lệ đồng ý từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở bước sau.

     Tiếp đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thảo luận và tiến hành lấy phiếu giới thiệu theo hình thức bỏ phiếu kín, lựa chọn các nhân sự với tỉ lệ đồng ý từ 50% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào danh sách giới thiệu ở bước sau.

     Cuối cùng, là hội nghị Ban Thường vụ, trên cơ sở kết quả giới thiệu ở các hội nghị trước đó, tập thể Ban Thường vụ thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín để đưa vào danh sách đề nghị Tỉnh ủy phê quyệt quy hoạch theo quy định.

 

Một số hình ảnh:
Công bố biểu trưng chính thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nha Trang lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Bài viết trước

Công bố biểu trưng chính thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nha Trang lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2024
Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hợp tác thực hiện dự án đào tạo nhân lực ngành thủy sản

Bài viết tiếp theo

Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hợp tác thực hiện dự án đào tạo nhân lực ngành thủy sản

Bài viết liên quan

Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hợp tác thực hiện dự án đào tạo nhân lực ngành thủy sản
26/05/2022

Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hợp tác thực hiện dự án đào tạo nhân lực ngành thủy sản

Sinh viên ngành TC Ngân hàng trải nghiệm dịch vụ Ngân hàng số tại Ngân hàng TMCP Nam Á
23/05/2022

Sinh viên ngành TC Ngân hàng trải nghiệm dịch vụ Ngân hàng số tại Ngân hàng TMCP Nam Á

Hơn 2440 thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022 tại Trường ĐH Nha Trang
23/05/2022

Hơn 2440 thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022 tại Trường ĐH Nha Trang

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2022
20/05/2022

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2022