Search

Tổ chức đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh phức tạp

Trường ĐH Nha Trang vừa ra thông báo về việc tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2021-2022 với các kế hoạch đào tạo phù hợp với bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Tổ chức đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh phức tạp

      Theo đó, học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ ngày 13/09/2021 đối với khóa 60, 61, 62 và bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đối với khóa 63. Sinh viên khóa 60, 61, 62 dự kiến sẽ thi giữa kỳ từ ngày 08/11/2021 – 13/11/2021; thi cuối kỳ từ 03/01/2022 – 22/01/2022. Riêng sinh viên khóa 63 sẽ thi giữa kỳ từ ngày 29/11/2021 – 04/12/2021 và thi cuối kỳ từ ngày 14/02/2022 – 26/02/2022.

      Đối với các học phần lý thuyết, Nhà trường sẽ tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Google Meet. Với học phần thí nghiệm, thực hành, thực tập trong trường, Nhà trường sẽ tổ chức chuyển sang dạy học và kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến một số học phần thí nghiệm, thực hành, thực tập, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh có thể thực hiện sử dụng phòng thí nghiệm ảo. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức đào tạo tập trung theo hình thức cuốn chiếu một số học phần thí nghiệm, thực hành tại trường với quy mô phù hợp, đảm bảo điều kiện cách ly và giãn cách khi dịch bệnh được kiểm soát; các học phần không thể chuyển đổi sẽ chuyển sang học kỳ 2, ngược lại chuyển một số học phần lý thuyết từ học kỳ 2 lên học kỳ 1. Riêng các học phần thực tập ngoài trường thì sẽ chuyển đổi để tổ chức triển khai thực tập trong trường hoặc trực tuyến một phần/toàn phần hoặc chuyển sang học kỳ 2, năm học 2021 – 2022.

      Các đơn vị chức năng trong Trường sẽ phối hợp, hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong dạy học trực tuyến và giám sát hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá học phần nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trong điều kiện tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hợp tác Đối ngoại

 

  • Chia sẻ

Bài viết trước

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1976

Bài tiếp tiếp theo

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho sinh viên nội trú Trường ĐH Nha Trang