Search

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

Ngày 14/3/2023, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức buổi tập huấn về chủ đề “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro trong Nhà trường”.

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

     Tham dự tập huấn, có TS. Khổng Trung Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Trang Sĩ Trung – Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị trong trong toàn trường. Tham gia trình bày và chia sẻ tại buổi tập huấn, có PGS.TS Lê Văn Hảo – nguyên Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí; TS. Nguyễn Ngọc Duy và TS. Nguyễn Thị Hồng Đào – Khoa Kinh tế.

     Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trong trường đã được nghe trình bày về vấn đề quản trị rủi ro trong tổ chức; thông qua các minh họa ứng dụng thực tiễn để tiếp cận các khái niệm về quản trị rủi ro, khung quản trị rủi ro trong tổ chức, trách nhiệm trong quản trị rủi ro và triển khai quy trình quản trị rủi ro. Các đại biểu tham dự cũng đã được trang bị kiến thức về quản trị rủi ro đối với cơ sở giáo dục đại học; thảo luận về những lĩnh vực và dạng rủi ro thường có đối với cơ sở giáo dục đại học, lý do cần phải quản trị rủi ro cùng với những lợi ích mà hoạt động quản trị rủi ro mang lại; các nguyên tắc của quản trị rủi ro; phương pháp và quy trình quản trị rủi ro; cách thức xử lý rủi ro…

      Buổi tập huấn được tổ chức nhằm giúp tập thể lãnh đạo Nhà trường và các trưởng đơn vị trong trường hiểu được vai trò và ý nghĩa của quản trị rủi ro trong công tác quản trị Nhà trường; hiểu được quy trình quản trị rủi ro và khả năng vận dụng đối với cơ sở giáo dục. Qua đó, tiếp tục truyền tải ý nghĩa của công tác này tới toàn thể CBVC Nhà trường, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản trị rủi ro tại Trường ĐH Nha Trang.

Một số hình ảnh

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

Trường ĐH Nha Trang tổ chức tập huấn về “Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro”

  • Chia sẻ

Bài viết trước

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1976

Bài tiếp tiếp theo

Lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma