Search

Lý lịch khoa học các chuyên gia

Khoa Cơ Khí
 - Đặng Xuân Phương                       Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Văn Nhận                  Tiếng Việt  
 - Lê Văn Khẩn  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Văn Tường  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Nguyễn Hữu Nghĩa  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Trần Đại Tiến  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Hữu Thật  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Vũ Thăng Long  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thiên Chương  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 Khoa Công nghệ Thực phẩm
 - Đổ Lê Hữu Nam  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Văn Minh  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Hà Thị Hải Yến  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phạm Hồng Ngọc Thùy  Tiếng Việt   Tiếng Anh
 - Hoàng Thị Huệ An  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phạm Thị Đan Phương  Tiếng Việt  
 - Huỳnh Nguyễn Duy Bảo  Tiếng Việt    - Phan Thị Khánh Vinh  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Khổng Trung Thắng  Tiếng Việt    - Phan Vĩnh Thịnh  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Lưu Hồng Phúc  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Tạ Thị Minh Ngọc  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Mai Thị Tuyết Nga  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Thái Văn Đức  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Phước Hòa  Tiếng Việt    - Trần Quang Ngọc  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thế Hân  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Trần Thị Hoàng Quyên  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thị Mỹ Hương  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Trần Thị Huyền  Tiếng Việt  
 - Nguyễn Thuần Anh  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Trang Sĩ Trung  Tiếng Việt  
 - Nguyễn Trọng Bách  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Vũ Ngọc Bội  Tiếng Việt  
 Khoa Công nghệ Thông tin
 - Đinh Đồng Lưỡng  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 - Đỗ Như An  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 - Nguyễn Đức Thuần  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 - Phạm Thị Thu Thúy  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 - Phạm Gia Hưng  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 Khoa Điện - Điện tử
 - Lê Phước Lượng  Tiếng Việt        
 - Lê Văn Hảo  Tiếng Việt        
 - Nguyễn Hoài Bão  Tiếng Việt        
 - Phan Văn Cường  Tiếng Việt   Tiếng Anh      
 - Trần Đại Tiến  Tiếng Việt         
 - Trần Tiến Phức  Tiếng Việt         
 Khoa Kỹ thuật Giao thông
 - Hồ Đức Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Văn Thuần  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Huỳnh Lê Hồng Thái  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phạm Thanh Nhựt  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Huỳnh Văn Vũ  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phùng Minh Lộc  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Lê Bá Khang  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Trần Gia Thái  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thanh Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 Khoa Kinh tế
 - Hồ Huy Tựu  Tiếng Việt  Tiếng Anh   - Nguyễn Văn Ngọc  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Lê Chí Công  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phạm Đình Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Lê Kim Long  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phạm Hồng Mạnh  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Ngọc Duy  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phan Thị Xuân Hương  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thị Trâm Anh  Tiếng Việt        
 Khoa Kế toán - Tài chính
 - Bùi Thị Thu Hà  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Chu Thị Lê Dung  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Thị Lan Phương  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Đặng Thị Tâm Ngọc  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Thị Thủy  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Hoàng Thị Dự  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Hoàng Văn Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phan Thị Khánh Trang  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Huỳnh Thị Như Thảo  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phạm Thị Phương Uyên  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Huỳnh Thị Thanh Thúy  Tiếng Việt    - Phan Hồng Nhung  Tiếng Việt  
 - Lê Thị Thanh Huệ  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Thái Ninh  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Bích Hương Thảo  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Võ Văn Cần  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Nguyễn Thành Cường  Tiếng Việt  Tiếng Anh       
 - Nguyễn Thị Bảo Ngọc  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 - Nguyễn Thị Cẩm Tú  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 - Nguyễn Thị Hồng Nhung  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 - Nguyễn Thị Kim Anh  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 Khoa Ngoại ngữ
 - Nguyễn Duy Sự  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 Khoa Xây dựng
 - Dương Tử Tiên  Tiếng Việt   Tiếng Anh       
 - Lê Nguyễn Anh Vũ  Tiếng Việt  Tiếng Anh       
 - Nguyễn Thắng Xiêm  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 - Trần Hưng Trà  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 Viện Nuôi trồng Thủy sản
 - Châu Văn Thanh  Tiếng Việt    - Nguyễn Địch Thanh  Tiếng Việt  
 - Lại Văn Hùng  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Lâm Anh  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Lê Anh Tuấn  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Tấn Sỹ  Tiếng Việt  
 - Lê Minh Hoàng  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Nguyễn Văn Minh  Tiếng Việt  
 - Lục Minh Diệp  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phạm Đức Hùng  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 - Lương Công Trung  Tiếng Việt  Tiếng Anh  - Phạm Quốc Hùng  Tiếng Việt  
 - Ngô Anh Tuấn  Tiếng Việt    - Phạm Thị Anh  Tiếng Việt  
 - Ngô Văn Mạnh  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
 Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường
 - Đặng Thúy Bình  Tiếng Việt     Phạm Thị Minh Thu  Tiếng Việt  Tiếng Anh
 - Ngô Đăng Nghĩa  Tiếng Việt    Phạm Thu Thủy  Tiếng Việt  
 - Nguyễn Công Minh  Tiếng Việt        
 - Nguyễn Văn Duy  Tiếng Việt        
 Viện Khoa học & Công nghệ Khai thác Thủy sản
 - Hoàng Văn Tính  Tiếng Việt        
 - Nguyễn Đức Sĩ  Tiếng Việt        
 - Tô Văn Phương  Tiếng Việt  Tiếng Anh      
           
Trung tâm thí nghiệm và thực hành    
 - Đào Thị Ngà  Tiếng Việt        
 - Nguyễn Văn Hòa  Tiếng Việt        
 - Trần Ngọc Lệ  Tiếng Việt  Tiếng Anh       
 Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy
 - Nguyễn Văn Đạt  Tiếng Việt  Tiếng Anh